Skip to main content

Кабінет інфекційних захворювань

Кабінет інфекційних захворювань – підрозділ поліклініки, в якому здійснюється  консультативно-діагностична та лікувальна допомога інфекційним хворим, проводиться диспансерне спостереження за реконвалесцентами, хронічними інфекційними хворими та бактеріоносіями; здійснюється організаційно-методична та санітарно-просвітницька робота.

Лікувально-діагностична робота включає активне, своєчасне і повне виявлення інфекційних хворих і носіїв збудників, їх лікування і при необхідності госпіталізацію. Рання діагностика маніфестних форм грунтується на даних клінічної картини хвороб; виявлення носіїв збудників – на лабораторних методах досліджень. У неясних випадках, що протікають з лихоманкою, широко використовується провізорна госпіталізація і уточнення діагнозу в умовах інфекційного стаціонару з використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження. Медична сестра  кабінету спільно з дільничними лікарями організовує лікування на дому хворих деякими інфекційними хворобами при нетяжких перебігах і можливості ізоляції (наприклад, грип, гострі респіраторні вірусні інфекції), а також санацію носіїв збудників при ряді інфекцій.